Oryantasyon Nedir? Ortanyasyon Eğitimi Neleri Kapsar?

Oryantasyon nedir? Oryantasyon eğitim neleri kapsar? Oryantasyon sürecinde neler yapılmalıdır? Oryantasyon haftasında çalışanlar ne yapar?
Oryantasyon nedir? Oryantasyon eğitim neleri kapsar? Oryantasyon sürecinde neler yapılmalıdır? Oryantasyon haftasında çalışanlar ne yapar?

Oryantasyon çalışan ve şirket açısından bakıldığında iki yönlü bir etkiye sahiptir. Şirketler yeni işe başlayan kişileri bir an önce süreçlerine dahil etmek isterken, çalışanlar ise çalışma ortamına hızlıca adapte olmak ve rahat çalışmak ister. 

Yeni işe başlayanlar için oryantasyon süreci hiç kuşkusuz ki kritik bir öneme sahiptir. Kişinin çalışma ortamına uyum sağlayabilmesi, şirket kültürünü benimsemesi, iş akış şemasını özümseyebilmesi, bazı konularda ileriki süreçlerde otonom kararlar verebilmesi ve alışma sürecini hızlı bir şekilde kabullenebilmesi için oryantasyon süreci büyük bir önem taşır.

Bu yazıda oryantasyon süreci ile alakalı şirket ve çalışan tarafında oluşabilecek Oryantasyon Nedir? Etkili Oryantasyon Süreci Nasıl Yönetilir? Oryantasyon Haftasına Neler Yapılır? Oryantasyon Eğitimleri Nasıl Olmalıdır? gibi konuları konuşuyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. 

Oryantasyon Nedir? Neler Yapılır?

Oryantasyon, kökeni Fransızca olan “orientation” kelimesinden “yönlendirmek, yön göstermek, yol göstermek, liderlik ve kılavuzluk etmek” şeklinde Türkçe’ye çevrilebilir. 

Günümüzde oryantasyon özellikle şirketlerin işe alım süreçlerinden sonra çalışanlarına uyguladığı uyum süreci ve adaptasyonu hızlandırmak; çalışma kültürünü, şirketin beklentilerini kişilere aktarmak ve alışma sürecini kolaylaştırmak için hazırlanmış bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Oryantasyon programında şirket için ana hedef çalışan bağlılığını artırarak kültür içerisinde kişiyi en doğru şekilde yönlendirmek ona kılavuzluk etmektir. 

Çalışan için ana hedef ise şirketin değerlerini özümseyerek şirketin sunduğu avantajlar, yönetim şemasının anlaşılması, kariyer gelişimi konusunda şirketin duruşunu, şirket politikalarını ve şirketin çalışanlarından beklentilerini doğru bir şekilde anlamaktır. 

Oryantasyon süreci pek çok şirket için kurulmuş olan karşılama mekanizmasına göre farklılık göstermektedir. Örneğin remote çalışan bir şirketin kültürü ile hibrit çalışan bir şirketin kültürü farklı olabileceği gibi; yüz yüze çalışan şirketlerin bu iki şirket çalışma kültürüne kıyasla çok daha bütüncül bir oryantasyon süreci yönetebileceğini söylemek mümkündür.

Remote çalışan şirketler online toplantılar düzenleyerek, önceden hazırlanmış yol haritaları, takım içi ve 1-1 yönetici görüşmeleri ile bu süreçleri ortalama 1-1,5 hafta içerisinde şirketin kapsamına göre tamamlayabilir. 

Yüz yüze çalışan şirketler ise şirketin büyüklüğü, bulunulan sektör, işin belirlediği özel ihtiyaçlar göz önüne alınarak birkaç gün veya birkaç hafta arasında değişkenlik gösterebilir.

Unutulmamalıdır ki oryantasyonda ana amaç sadece kişiye “gereken” bilgileri vermek değil, aynı zamanda kişinin kültüre adapte olması ve çalışanın uzun vadeli şirkete bağlılık göstermesi amaçlanmalıdır.

Bu nedenle eğitim süreçlerinde şirketin vizyonu, misyonu, çalışma değerleri, departmanlar ve roller, şirket prosedürleri, iletişim kanalları, çalışan hak ve sorumlulukları açık bir şekilde kişilere aktarılmalıdır. 

Oryantasyon Eğitimi Neden Önemlidir?

Bazı şirketler oryantasyon eğitim sürecini adaptasyonu hızlandıran bir katalizör olarak görse de bazı şirketler oryantasyon eğitimlerini bir zaman kaybı olarak görmektedir. 

Bu konu hem şirketler hem de sektörler arasında sürekli tartışılmaktadır. Sanılanın aksine oryantasyon çalışmaları şirketlere ve çalışanlara düşünüldüğünden çok daha büyük fayda sunmaktadır. 

Eğitimler kişinin sürecin başında: 

  • “Ben bu şirkette hangi pozisyonda çalışacağım?”
  • “Bu poziyonda hangi işleri yapacağım?”
  • “Kimlerle çalışacağım?”
  • “Benden beklenen çıktılar neler?”
  • “Şirketin hedefleri neler ve ben nasıl katkı sağlayacağım?”
  • “Bu hedeflere ulaşırken hangi yolları izleyeceğim ve hangi yöntemleri kullanacağım?”

gibi soruları cevaplamasına yardımcı olur.

Aynı zamanda bu yöntem kişinin kendi kendine öğrenme yöntemi ile yalnız kalmadan sosyal bir şekilde kademeli olarak iş yerine alışmasına olanak sağlar.


Detaylı bilgi için Oryantasyon eğitiminin önemini aktaran TheHRShield kanalının yayınladığı New Hire Orientation-Why It’s Important videoya göz atabilirsiniz.

Oryantasyon Eğitimi Neden Önemlidir?

Oryantasyon Sürecinin Faydaları

Oryantasyon sürecinin şirket ve çalışan açısından pek çok faydası bulunmaktadır. Bu süreçte şirket kendini, vizyon ve misyonunu en iyi şekilde çalışana aktarırken; çalışanın da iletişim ve birlikte çalışacağı ekip arkadaşlarına uyum sağlaması kolaylaştırılır.

Gelin birlikte sürecin faydalarına birlikte göz atalım: 

Risk Azaltma:

Yeni çalışmaya başlayan kişilerde bilgi eksikliği hata yapma olasılıklarını artırıcı bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Küçük gibi görülen bu riskler şirketlerin finansal olarak kayıplara uğramasına ve itibar zedelenmesine yol açar. Şirketlerin oryantasyon süreçlerini önceliklendirmesindeki ana sebeplerden biri hata riskini azaltmaktır. 

Hızlı Uyum Sağlama: 

Ekibe, çalışma ortamına ve yapılacak işlere hızlı adapte olmak kişinin çalışma özgüveninin de hızlı bir şekilde yerine gelmesine ve çalışma sürecine daha kolay alışmasına yardımcı olmaktadır. Bu sayede etkin bir oryantasyon süreci geçiren kişinin ilerleyen süreçlerde yaşayabileceği bilgi eksikliği kaynaklı problemlerin önüne geçmektedir. 

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti: 

Şirketin amaçlarına ulaşabilmesi için temelde çalışanların da aynı amaç için çalışması ve özveri göstermesi gerekmektedir. Doğru vizyon, misyon ve kültür anlatımı ana hedefe ulaşmak için çalışanın bağlılığını artıracak ve motive olmasını sağlayacaktır. 

Ekip İçi İletişim Çalışması: 

İletişim her alanda olduğu gibi çalışma hayatının da önemli unsurlarından biridir. Kişinin çalışacağı ekip ile koordine çalışmaya başlaması, ekip içi iletişimin kuvvetli olması her zaman tercih sebebidir. Ekip çalışması iş birliğini artırarak şirketlere fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda ekiplerin de hedeflerine ulaşması için bağlılıklarını artırmaktadır. 

Bu yazıda oryantasyona dair merak edilenler, şirketlerin oryantasyon sürecinde adım atması gereken konular, şirketlerin bu süreçte izlemesi gereken yöntemler ve çeşitli kolaylaştırıcı etkileri paylaştık. 

Siz ekibinize yeni biri dahil olurken oryantasyon süreçleri hakkında nasıl bir süreç yönetiyorsunuz? Kişilerin ekibinize dahil oldukları noktada kafalarında misyon, vizyon ve kültüre dair çeşitli problemlere tam olarak cevap verebildiğinizi düşünüyor musunuz? 

0 Shares: