SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Swot analizi nedir? Nasıl yapılır?
Swot analizi nedir? Nasıl yapılır?

Swot analizi bir kişinin ya da bir işletmenin avantajlı yönlerini ve zayıf yönlerini ele alarak çeşitli fırsat ve tehditleri tanımlamanızı sağlayan bir teknik olarak tanımlanabilir. İşletmeler ve kurumlar için swot analizi pek çok konudan faydalıdır. 

SWOT analizi şablonu temelde 4 ana bölümden oluşur. Bu bölümler şu şekilde sıralanabilir: 

 • Güçlü yönler (Strenghts)
 • Zayıf yönler (Weaknesses)
 • Fırsatlar (Opportunities)
 • Tehditler (Threats) 

Güçlü yönler ve zayıf yönleri ekip ve proje içerisindeki unsurlar olarak ele alırken; fırsatlar ve tehditleri ise bu organizasyonun dışında yer alana unsurlar olarak ele almak mümkündür.

Bu analiz tekniği sayesinde hem dahili hem de harici faktörler ele alınarak yapılacak işin tamamıyla analiz edilmesinin önü açılmaktadır. Bu sayede karlılığınızı, şirketin büyümesinin önündeki potansiyel problemleri, bu problemlere karşı çözümleri ve yeni fırsatları keşfedebilirsiniz.

Swot Analizi Neden Önemlidir? 

Her bir analiz gibi Swot analizi de şirketler ve kurumlar için hayati bir öneme sahiptir. Özellikle proje yöneticisi ve ürün yöneticilerinin kullanması gereken analiz yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkar.

Potansiyel risklerin belirlenmesi, bu risklere karşı önceden çözüm yollarının bulunması, güçlü yanlara yapılacak yatırımın artırılması ve zayıf yönler için geliştirmelerin planlaması için geniş bir vizyon oluşturur. İyi çalışılmış bir analiz sonucunda stratejik kararlar burada sorulan doğru sorular ile bir işletmenin hayatını ve alacağı kararları kolaylaştırabilir. Bu analizi şirketiniz ve çalıştığınız kurum için uygularken aynı zamanda kişisel bir analiz yapmak için de kullanabilirsiniz.

Örneğin güçlü yönlerinizin farkında olarak sektöre rekabet edeceğiniz diğer kurumlar fiyat, hizmet veya müşteri memnuniyeti gibi konularda bir reklam kampanyası oluşturabilirsiniz.

Tam tersi bir örnek olarak da zayıf yönlerinizi ele aldığınız bir senaryoda riskleri önceden belirleyerek bu risklere karşı önlemler alabilirsiniz. Bu da ekibinizin veya yönettiğiniz şirketin sürpriz problemlerle uğraşmasının önüne geçecek ve uzun vadede verimliliğinizi arttıracak bir çalışma olacaktır. 

Swot Analizi Tablosu 

Swot Analizi Tablosu Nasıl Yapılır?
Swot Analizi Tablosu Nasıl Yapılır?

Şirketlerin sürdürülebilir bir yönetim anlayışına sahip olması ve başarısının sürekli olabilmesi için baş ucunda her zaman bu dört kategoriyi bulundurması gerekir. 

Swot analiz tablosunda önceden belirtmiş olduğumuz gibi 4 ana kategori bulunur. Bu kategorileri bir kağıt veya dijital bir görselleştirme aracıyla rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz. 

Aşağıda yer alan görsel boş bir swot analizi şablonunu temsil etmektedir: 

Bu tabloyu şu Swot analizi sorularına cevap vererek doldurabilirsiniz: 

Güçlü Yönleri Belirlemek İçin Sorular: 

 • Başkalarının sahip olmadığı ama sizin sahip olduğunuz yetenekler, beceriler ve özellikler nelerdir? 
 • Sektörde veya karşılaştırdığınız yapıda avantajlı olduğunuz yönler nelerdir? 
 • Rakiplerinizden farklı olarak kullandığınız en düşük maliyetli kaynaklarınız nelerdir? 
 • Teknik bilgi ve tecrübe konusunda yetkin çalışanlarınızın sayısı ne kadar? (Senior, Mid, Junior olarak ayırabilirsiniz.)
 • Üzerinde çalıştığınız ürünü, projeyi veya ekibi geliştirmek için ek araştırmalar yapıyor musunuz? 
 • Güçlü ve yetenekli bir yönetim kadrosuna sahip misiniz?
 • Yeni üretilecek ürünler ve çalışmalar hakkında plan mekanizmanız bulunuyor mu? 
 • Ekip içerisinde karar vereci konumdaki kişiler yönetime ne kadar bağlımlı? 

Zayıf Yönleri Belirlemek İçin Sorular: 

 • İyi yapamadığınızı düşündüğünüz ve ekip içerisinde sürekli tekrar eden problemler nelerdir? 
 • Proje ve üründe neleri daha iyi yapabilirsiniz?
 • Stratejik olarak ekibinizde çalışan herkes aynı hedefe doğru kenetlenmiş mi?
 • Kurumsal yapıda stratejik hedef belirleme konusunda probleminiz bulunuyor mu? 
 • Ekip içerisinde verimliliği ölçen araçlar kullanılıyor mu? 
 • Ekip içerisinde proje yönetim süreçleri için verimliliği artıracak metodolojiler kullanılıyor mu? (Scrum, Kanban vb.)
 • Üzerinde çalıştığınız ürün veya proje sektördeki diğer rakiplerine göre hangi eksiklere sahip? 
 • Müşteri memnuniyeti ve iş teslimatı konularında bir problem yaşıyor musunuz?
 • Satışları düşüren faktörler neler? 
 • Ekip içi iletişim konusunda problem yaşıyor musunuz?
 • Kişilerin yapmış oldukları iş konusunda yetenekleri şirketi bir sonraki hedefine götürecek düzeyde mi?
 • Şirket içinde neyi yapmaktan kaçınmalısınız? 
 • Karlılık oranınız yeteri kadar iyi mi? 
 • Üretmiş olduğunuz ürünleri kalitesi yeterince iyi mi?
 • Kullanıcı deneyimi ve yorumlarını dikkate alıyor musunuz? 
 • Satış ve pazarlama konularında rekabet edebilecek özellikleriniz bulunuyor mu? 

Fırsatları Belirlemek İçin Sorular: 

 • Mevcut koşullarda ve ileriye dönük sektörünüzde hangi fırsatlar oluşuyor?
 • İşletmeyi bir sonraki seviyeye taşıyacak araçlar veya teknolojiler bulunuyor mu? 
 • Dünyada ve ülkemizde gerçekleşen değişimlere biz ürünümüzle nasıl ayak uydurabiliriz?
 • Gelişen teknolojilere adapte olabileceğiniz farklı teknolojiler bulunuyor mu? 
 • Tekrarlayan işleri nasıl angarya iş olmaktan kurtarabilirsiniz? 
 • Şirketin büyümesini artırabilecek hangi aksiyonları alabilirsiniz?
 • Üzerinde çalıştığınız sektörde hangi ihtiyaçlar bulunuyor? Hangi ihtiyaçlara çözüm üretebilirsiniz?

Tehditleri Belirlemek İçin Sorular: 

 • Ekonomik problemler şirketi etkileyecek düzeyde mi?
 • Rekabet edebilecek kadar karlı işler ve projeler üretiyor musunuz?
 • Rekabet ortamında şirketinize veya ürününüze zarar verebilecek engeller neler? 
 • Bu iş modeli farklı tehditleri de beraberinde getiriyor mu?
 • Belirli standartlarda ürün veya hizmet sunarken bu standartlar bir anda değişir mi? 
 • Finansal olarak ekibi etkilemeyecek bir sorun bulunuyor mu?  

Swot Analizi Nasıl Yapılır?

Dilerseniz yazının bu bölümünde bir swot analizi örneği inceleyerek kişisel swot analizinizi nasıl yapabileceğinizi birlikte değerlendirelim.

Örneğin elimizde yazılım sektöründe faaliyet gösteren bir firma olduğunu farz edelim. Bu firma muhasebe işlerini kolaylaştıran bir yazılım ürünü geliştiriyor olsun. 

Güçlü yönlere örnekler: 

 • Senior seviyede diğer yazılım geliştiren rakiplerimize göre daha fazla çalışana sahip olmak 
 • Sektörde en rekabetçi fiyatlarla çözüm sunabilmek 
 • Stratejik olarak bir yol haritasına sahip olmak 
 • Ekip içerisinde bir AR-Ge ekibimizin olması
 • Yeni üretilecek ürünler için hali hazırda pazar araştırmalarının tamamlanmış olması 

Zayıf yönlere örnekler: 

 • Satış ve pazarlama konusunda tecrübeli bir ekibin bulunmaması
 • Müşteri memnuniyetini ikinci planda önceliklendirmek 
 • Ekip İçi iletişimi kolaylaştıracak bir çözümün var olmaması 
 • Karlılık oranımızın düşük olması
 • Satışların dalgalanmasını ölçümleyecek bir analiz aracının bulunmaması 

Fırsatlara örnekler:

 • Yeni gelişen bir teknolojiye kolay adapte olabilecek bir yazılımımızın olması
 • Ekip içi verimliliği artıracak ürün ve hizmetlere kolay erişimin olması
 • Şirketi büyüme fazında hızlandıracak kaliteli bir ekibimizin olması 

Tehditlere örnekler:

 • Rekabet ortamında sunucu maliyetlerini düşürecek yeni bir teknolojinin gelişmesi 
 • Finansal olarak ülkenin bulunduğu durumu ve ekonomik koşulların ön görülememsi 
 • Yeni iş modellerinin ortaya çıkması ve buna hazırlıksız olmak 

Swot analizinde dış rakipler fırsatlar ve tehditler bölümünde belirleyici rol oynamaktadır. Geliştirdiğiniz ürün veya sunduğunuz bir hizmette her zaman kullanıcıyı ön plana koyarak çalışmaları gerçekleştirmeniz gerekmektedir. SWOT analizi rekabetin yüksek olduğu noktada pek çok problemi baştan çözebilecek bir mekanizmaya sahiptir ve düzenli aralıklarla hem yöneticiler hem de ekip üyeleri için bir vizyon belirtmek için kullanılabilir.


Ekibi ve şirketi geleceğe hazırlamak için iyi bir araçtır ve önemli kararlar almadan önce eylem planı hazırlamak için kurtarıcı mekanizmalardan birisidir. 

Siz ekip olarak SWOT analizini işleriniz için kullanıyor musunuz? Kişisel hayatınıda SWOT analizi yaparken en çok dikkat ettiğiniz alanlar neler oluyor?

0 Shares: